Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Alleborgh Espresso.
Hoewel de informatie op de website van Alleborgh Espresso met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Alleborgh Espresso streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Alleborgh Espresso geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Alleborgh Espresso behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.
Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Alleborgh Espresso aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Copyright 2016 Alleborgh Espresso
Alle rechten voorbehouden.

Contact

adresKabelstraat 17
1322 AD Almere
Telefoon
036 - 30 30 980

Openingstijden: 8.30 - 16.30 uur

Social media

icon facebook footer alleborgh twitter alleborgh instagramalleborgh pintrest

Copyright © 2016 alleborgh.nl | disclaimer | privacy | design: creative answer